Naziemny system rozsączający

Dla osób, które potrzebują pozbyć się nadmiaru wody deszczowej z własnego domostwa, ale chcą ją także powtórnie wykorzystać idealne jest rozsączanie wody deszczowej, ale naziemne. Dlaczego? Ponieważ za pomocą odpowiednich filtrów, jak i zbiorników, woda będzie magazynowana w zamkniętym szczelnie pojemniku, a tym samym nie będzie zalegać w dużych ilościach na posesjach, a ponadto będziemy mogli ją bardzo szeroko wykorzystywać w gospodarstwie. Tutaj idealne są zbiorniki wykonane z polietylenu, które łączy się z rynnami i które w bezpieczny sposób magazynują wodę. Taki układ warto też łączyć z podziemnym odprowadzeniem wody, który resztę niemieszczącej się już wody odprowadzi do gleby, albo najbliższej kanalizacji. Takie rozwiązanie jest idealne zwłaszcza podczas ulewnych dni, gdzie zbiorniki są pełne, a woda z dachów nadal musi gdzieś odchodzić. Nie ma konieczności budowania dodatkowego systemu podziemnego, jeśli oprócz zbiorników mamy dostęp do kanalizacji ściekowej.