Kategorie
Budowa Materiały na budowę

Wpusty dachowe

Dobór wpustów

    Jednym z najważniejszych zadań stojących przed każdym drogowcem jest odpowiedni i przemyślany dobór elementów kanalizacyjnych. Przede wszystkim należy rozważyć wybór całego systemu deszczowego i odwadniającego, którego podstawowym elementem składowym są wpusty deszczowe. Wybór ten stanie się bazą późniejszego bezzatorowego i sprawnego funkcjonowania całej trakcji komunikacyjnej. A mamy do wyboru elementy o nasadzie kwadratowej oraz prostokątnej. Na dobór tych części zasadniczy wpływ powinna mieć możliwość bezproblemowej i ciągłej modernizacji, renowacji i oczyszczania. Gromadzenie się osadów powoduje zatykanie się światła tej części i w efekcie niedrożność kanalizacji. Niedrożność powoduje konsekwencje w postaci zalania drogi, zniszczonej nawierzchni i niezadowolenia społecznego. Dlatego bardzo uważnie należy projektować i dobierać części wpustowe, aby zapobiec niekontrolowanym wylewom. Kiedy obliczone zostaną wszystkie czynniki doboru drogowcy muszą zastanowić się nad ceną, którą mogą zapłacić za konkretne elementy. Czasami lepiej zapłacić więcej a otrzymać produkt o wyższych parametrach jakościowych.

    Najważniejszym problemem podczas doboru elementów kanalizacji drogowej albo odwodnienia w domach prywatnych jest kierowanie się przyszłą eksploatacją oraz dostępnością do czyszczenia i konserwacji. Dla gmin i miast, które posiadają na wyposażeniu Zakładów Oczyszczania Miasta specjalistycznego sprzętu czyszczącego, ewentualnie wykwalifikowanej załogi do czyszczenia ręcznego idealnym rozwiązaniem jest zainstalowanie wpustu z osadnikiem. By odpowiednio zsynchronizować czyszczenie elementów, należy metodą obserwacji zorientować się czy czyszczenie jest konieczne. Wpusty deszczowe są strategicznym elementem nawierzchni ponieważ są odkryte i gromadzą wodę podeszczową. Na pewno Zakład Oczyszczania Miasta powinien po każdej burzy czy większych opadach obserwować stan zanieczyszczenia elementów. Również niepokojący i zdradliwy okres to zima, kiedy ulice i drogi posypywane są mieszanką piasku i soli. Niskie temperatury tworzą zmarzlinę wody z pisakiem, które tworzą substancję łatwo czopującą wyloty elementów wpustowych. Usunięcie takiego czopa jest bardzo trudne. Jeżeli brak jest odpowiedniego sprzętu do oczyszczania, wtedy lepszym rozwiązaniem jest montaż wpustów bez osadnika.