Dobór wpustów

    Jednym z najważniejszych zadań stojących przed każdym drogowcem jest odpowiedni i przemyślany dobór elementów kanalizacyjnych. Przede wszystkim należy rozważyć wybór całego systemu deszczowego i odwadniającego, którego podstawowym elementem składowym są wpusty deszczowe. Wybór ten stanie się bazą późniejszego bezzatorowego i sprawnego funkcjonowania całej trakcji komunikacyjnej. A mamy do wyboru elementy o nasadzie kwadratowej oraz prostokątnej. Na dobór tych części zasadniczy wpływ powinna mieć możliwość bezproblemowej i ciągłej modernizacji, renowacji i oczyszczania. Gromadzenie się osadów powoduje zatykanie się światła tej części i w efekcie niedrożność kanalizacji. Niedrożność powoduje konsekwencje w postaci zalania drogi, zniszczonej nawierzchni i niezadowolenia społecznego. Dlatego bardzo uważnie należy projektować i dobierać części wpustowe, aby zapobiec niekontrolowanym wylewom. Kiedy obliczone zostaną wszystkie czynniki doboru drogowcy muszą zastanowić się nad ceną, którą mogą zapłacić za konkretne elementy. Czasami lepiej zapłacić więcej a otrzymać produkt o wyższych parametrach jakościowych.

    Najważniejszym problemem podczas doboru elementów kanalizacji drogowej albo odwodnienia w domach prywatnych jest kierowanie się przyszłą eksploatacją oraz dostępnością do czyszczenia i konserwacji. Dla gmin i miast, które posiadają na wyposażeniu Zakładów Oczyszczania Miasta specjalistycznego sprzętu czyszczącego, ewentualnie wykwalifikowanej załogi do czyszczenia ręcznego idealnym rozwiązaniem jest zainstalowanie wpustu z osadnikiem. By odpowiednio zsynchronizować czyszczenie elementów, należy metodą obserwacji zorientować się czy czyszczenie jest konieczne. Wpusty deszczowe są strategicznym elementem nawierzchni ponieważ są odkryte i gromadzą wodę podeszczową. Na pewno Zakład Oczyszczania Miasta powinien po każdej burzy czy większych opadach obserwować stan zanieczyszczenia elementów. Również niepokojący i zdradliwy okres to zima, kiedy ulice i drogi posypywane są mieszanką piasku i soli. Niskie temperatury tworzą zmarzlinę wody z pisakiem, które tworzą substancję łatwo czopującą wyloty elementów wpustowych. Usunięcie takiego czopa jest bardzo trudne. Jeżeli brak jest odpowiedniego sprzętu do oczyszczania, wtedy lepszym rozwiązaniem jest montaż wpustów bez osadnika.

Odwodnienia

    Wpusty deszczowe są stałym elementem odwodnienia dróg. Bez dobrze działającego system kanalizacyjnego, drogi i trakcje komunikacyjne stają się nieprzejezdne, natomiast nawierzchnia ulega trwałemu wypaczeniu i uszkodzeniu. Na dobór odpowiednich elementów odwadniających mają wpływ takie czynniki jak: typ wpust, materiał konstrukcyjny użyty do wykonania części, wielkość odwadnianej powierzchni oraz stopień jej nachylenia. Niezwykle istotnym czynnikiem jest w tym wypadku również właściwa eksploatacja tych urządzeń do odbioru ścieków po opadowych spływających do kanału utwardzanych nawierzchni terenu czyli w skrócie – wpusty deszczowe. Moc przepływu powinna uwzględniać potencjalnie największą masę wody oraz natężenie ruchu. Przy obliczeniach należy wybrać część większą niż przewidywana ilość opadów. Elementy powinny być dobierane ze względu na materiał konstrukcyjny. Czym wytrzymalszy jest komponent tym lepszy i pewniejszy będzie stopień odwodnienia tras o dużym natężeniu ruchu, wysokim kącie nachylenia oraz dużej ilości opadów w skali roku.

Rodzaje

    Wpusty deszczowe dzielą się na te wyposażone w osadnik, oraz pozbawione go. Elementy bez osadnika z nasadą kwadratową 50 cm/50 cm składają się z kilku części: części dennej, części pośredniej, oraz tzw. pierścienia wyrównującego. Cześć denna, w której umiejscowiony jest odpływ jest elementem bezpośrednio stykającym się z podłożem. Natomiast pierścień czyli część podporowa wraz z nasadą to elementy, które widać na powierzchni trasy utwardzonej. Dla wpustów, które mają mniejszą średnicę kratownicy 30 cm/ 50 cm, czyli prostokątnych, przewidziana jest cześć dodatkowa w postaci stożkowego elementu pierścieniowego. Jest on umiejscowiony pomiędzy samym pierścieniem a częścią pośrednią. Inną grupę elementów kanalizacji odwadniającej stanowią wpusty z osadnikiem. Od poprzednich różni je posiadanie w części dennej dodatkowych elementów w postaci: części z odpływem, części pośredniej, osadnika i części dennej osadnika. W zależności od potrzeb należy wybierać prostokątne albo kwadratowe elementy. To zapobiegnie zaczopowaniu i stratom.

Wystające wpusty

    Ileż to razy przyszło nam, kierowcom, narzekać na wystające ponad poziom nawierzchni wypusty deszczowe. Jadąc autem z dużą prędkością te wypustki na drodze mogą doprowadzić do groźnego w skutkach wypadku. Skąd bierze się ta niefrasobliwość w montażu elementów kanalizacji deszczowej? Wiele wypadków nie miałoby miejsca, gdyby montażyści wykazali się odrobina wyobraźni. Osobnym problemem jest również fakt, że te elementy szybciej się niszczą, kiedy wciąż przejeżdża po nich sznur ciężkich samochodów. Żeby nie dochodziło do takich sytuacji, wpust powinien być osadzony głębiej. Wtedy część ciężaru samochodów pochłaniać będzie sama nawierzchnia. Na jednej z tras przyległych do Zakopianki – odcinek Rabka/Chabówka, na 2 km drogi znajduje się 24 elementy kanalizacyjne. Położone są one nie na poboczu ale w centrum trakcji. Odpowiedni dobór i osadzenie tych elementów znacznie zaoszczędziłoby koszty uszkodzeń i wyeliminowało niewygody podczas jazdy. Więcej bowiem kosztuje gminę czy miasto rokroczny remont dróg niż zainwestowanie w porządny system kanalizacyjny.